Brunon Zwarra (1919–2018) – „gdański bówka”, uosobienie trwania i losów Kaszubów w Gdańsku w XX wieku, wspaniały dokumentalista i pisarz, zastanawiający krytyk Güntera Grassa...

Acta Cassubiana, Tom 20 (2018) s. 441-445
Józef Borzyszkowski

 

do góry