Wokół "Małej Zagłady" - „doświadczenie i zapis” : Anna Janko w rozmowie z Nicole Rut

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, Tom 7 (2019) s. 241-245
Anna Janko, Nicole Rut

 

do góry