Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego - wnioski z badań empirycznych

Ekonomia Społeczna, Numer 1 (2018) s. 57-67
Marcin Banaszek

 

do góry