Kapitał demograficzny, ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionalnego

Ekonomia Społeczna, Numer 1 (2018) s. 68-79
Justyna Wieczerzak

 

do góry