Porucznik WP Czesław Pawłowski : lekarz weterynarii - ocalony jeniec ze Starobielska

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 9 (2016) s. 165-184
Witold Wasilewski

 

do góry