Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1954-1956 w ujęciu oficera zarządu II Zwiadowczego WOP ppłk. Hipolita Sławińskiego

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 9 (2016) s. 279-306
Łukasz Grabowski

 

do góry