Ochrona klimatu jako obowiązek etyczny : kwestia klimatyczna w encyklice "Laudato si'"

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 15, Numer 1 (2017) s. 27-35
Zbigniew M. Karaczun

 

do góry