Wpływ zabiegów zoo- i fitomelioracyjnych na aktywność biologiczną gleby pod zalesieniami na gruntach porolnych

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 16, Numer 4 (2018) s. 25-34
Anna Augustyniuk-Kram, Karol J. Kram

 

do góry