Muzyka generowana przez programy komputerowe («Computer-Generated Music») jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich

Acta Iuris Stetinensis, Tom 15 (2016) s. 37-57
Małgorzata Ciepłuch

 

do góry