Examples of financing innovative projects

MAZOWSZE Studia Regionalne, Tom 30 (2019) s. 85-102
Joanna Wodzyńska, Rafał Czyżewski

 

do góry