Reprezentacje architektury w filmach science fiction jako symboliczny wyraz wizji przyszłości

TECHNE. Seria Nowa, Numer 3 (2019) s. 171-211
Cezary Wąs

 

do góry