Fotomontaże. Rozmowa z Piotrem Tomczykiem w 70. rocznicę założenia Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

TECHNE. Seria Nowa, Numer 3 (2019) s. 223-234
Anna Pacyniak

 

do góry