V oraz hrabia Tołstoj : antroponimy i toponimy w twórczości powieściowej Vladimira Nabokova ze szczególnym uwzględnieniem częściowej bezimienności oraz naze własnych przyjętych z rzeczywistości pozatekstowej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, Tom 15 (2018) s. 169-178
Leszek Engelking

 

do góry