Synestezja jako forma języka figuratywnego : rozważania o synestezyjnych asocjacjach Vladimira Nabokova

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, Tom 15 (2018) s. 179-190
Anna Ginter

 

do góry