Postulaty polityczne szlachty województwa mazowieckiego na sejmikach poselskich przed konwokacją 1733 roku

Wieki Stare i Nowe, Tom 14(19) (2019) s. 143-161
Adam Lisek

 

do góry