Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii : mosty koło Jabłonkowa w "drugim wieku XIX"

Wieki Stare i Nowe, Tom 14(19) (2019) s. 183-202
Lukáš Turoň

 

do góry