Udzielona prałatura kłajpedzka po wcieleniu Okręgu Kłajpedy do Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku

Wieki Stare i Nowe, Tom 14(19) (2019) s. 261-277
Marek Jodkowski

 

do góry