Obchody rocznicy Konfederacji Generalnej Warszawskiej 1573 roku w Zamku Królewskim

Kronika Zamkowa, Tom 1/2 (47/48) (2004) s. 167-169
Juliusz Zamecznik

 

do góry