Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogilneńskich

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 1 (1929) s. 3-24
Stanisław Arnold

 

do góry