Puszcza kurpiowska w pieśni

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 1 (1929) s. 25-115
Władysław Skierkowski

 

do góry