Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830 - 1907-1928 : notatka historyczna

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 1 (1929) s. 125-147
Halina Rutska

 

do góry