EBSCO wspiera nowy projekt open source "Wspólny projekt opracowania nowego oprogramowania dla bibliotek akademickich"

Biuletyn EBIB, Numer 8 (170) (2016) s. 1-8
Marshall Breeding

 

do góry