Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego

Applied Linguistic Papers, Tom 26, Numer 1 (2019) s. 125-139
Joanna Mirek

 

do góry