Zależność między leksykonem mentalnym a procesem tłumaczenia

Applied Linguistic Papers, Tom 26, Numer 2 (2019) s. 47-62
Iwona Legutko-Marszałek

 

do góry