Problemy terminologiczne w przekładzie tekstów prawnych z zakresu prawa pracy na przykładzie języka niderlandzkiego i polskiego

Applied Linguistic Papers, Tom 26, Numer 3 (2019) s. 87-103
Katarzyna Tryczyńska

 

do góry