Bronisław Piłsudskis Presseberichte über Japan in der Meiji-Zeit

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Tom 17 (2022) s. 345-355
Marcin Lisiecki , Alfred F. Majewicz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego", Alfred F. Majewicz, Toruń 2020

 

do góry