«Safety card» jako przykład wizualnej instrukcji bezpieczeństwa w komunikacji między linią lotniczą a pasażerami

Applied Linguistics Papers, Tom 26, Numer 4 (2022) s. 25-40
Jacek Karpiński

 

do góry