Życie muzyczne w Sieradzu w latach zaborów (do 1914 roku)

Sieradzki Rocznik Muzealny, Tom 5 (1988) s. 5-29
Andrzej Tomaszewicz

 

do góry