Biografia Meysztowicza

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 45 (3) (2002) s. 192-196
Jacek Gzella , Dariusz Szpoper (aut. dzieła rec.), Andrzej Bielecki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Dariusz Szpoper, Andrzej Bielecki ,Aleksander Meysztowicz - portret polityczny konserwatysty ,Gdańsk 2001

 

do góry