Późnogotyckie "Narodziny Chrystusa'' w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Uwagi o szwabsko-bawarskim stylu reliefu

Studia Waweliana, Tom 4 (1995) s. 37-46
Wojciech Marcinkowski

 

do góry