Apartament królewski w zamku królewskim w XVII wieku : analiza wstępna

Studia Waweliana, Tom 5 (1996) s. 77-89
Ryszard Skowron

 

do góry