Globalny produkt i lokalne konsekwencje (na przykładzie lalki Barbie)

Contemporary Economics, Tom 3, Numer 4 (2009) s. 183-190
Piotr Pilch

 

do góry