Pomniki Antoniego Madeyskiego na tle procesu restauracji katedry krakowskiej

Studia Waweliana, Tom 3 (1994) s. 157-167
Angela Sołtys

 

do góry