Podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych - kryzysowych

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2009) s. 111-117
Wiesław Otwinowski

 

do góry