Sprawozdanie z działalności statutowej TPMM za okres IV 2007 - III 2008 r. oraz okres XII kadencji 2004-2008

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 16 (2008) s. 211-217
Janusz Kuligowski

 

do góry