Organiczne zespolenie kultu Matki Bożej z orędziem biblijnym i problematyką społeczno-narodową w kazaniach o. Innocentego Pokorskiego

Studia Claromontana, Tom 2 (1982) s. 172-222
Rufin Józef Abramek

 

do góry