Koronowane kopie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej od XV do XVII wieku w Polsce

Studia Claromontana, Tom 10 (1989) s. 184-202
Dominik Łuszczek

 

do góry