Zmiany w systemie kar umownych w uspołecznionym obrocie towarowym

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 25 (172) (1987) s. 131-142
Marek Jasiakiewicz, Zbigniew Kwaśniewski

 

do góry