Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970-1972

Opolski Rocznik Muzealny, Tom 6 (1975) s. 115-192
Klemens Macewicz, Eugeniusz Tomczak, Sylwia Wuszkan

 

do góry