O ścisłym wynikaniu logicznym i jego modyfikacji

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, Tom 3 (255) (1992) s. 5-20
Andrzej Pietruszczak

 

do góry