Rzeźba gotycka na Śląsku Opolskim do połowy XV wieku

Opolski Rocznik Muzealny, Tom 4, Numer 1 (1970) s. 301-389
Marian Kornecki

 

do góry