Glokalizacja jako współczesny paradygmat rozwoju ekoturystyki transgranicznej

Studia Mazowieckie, Tom 4 (11), Numer 1-2 (2009) s. 239-246
Anatolij Zelenkow

 

do góry