Zrośnięty z Mazowszem : (o Zygfrydzie Rekoszu 1934-2009)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 18 (2010) s. 201-202
Franciszek Zwierzyński

 

do góry