Miejsce i rola przedsiębiorstwa w modelu polityki konkurencji Unii Europejskiej w świetle ekonomicznej teorii firmy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, Tom 36 (2005) s. 19-31
Jerzy Boehlke

 

do góry