Dwór Roliczów Parzęczewskich w Parzęczewie, gmina "loco", województwo łódzkie, w świetle badań w 1988 roku

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 167-186
Przemysław Wesołek

 

do góry