Roboty konserwatorskie przy kaplicy Zygmuntowskiej w latach 1891-1894

Studia Waweliana, Tom 3 (1994) s. 149-156
Antoni Franaszek

 

do góry