"Obywatele miast Polski przedrozbiorowej : studium źródłoznawcze", Stanisław Gierszewski, Warszawa 1973 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 41, Numer 2 (1976) s. 115-118
Feliks Kiryk , Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry