Szyk zaimka dzierżawczego w poznańskich rotach przysiąg sądowych

Roczniki Humanistyczne, Tom 14, Numer 4 (1966) s. 123-126
Julian Kania

 

do góry