Spis miejscowości oznaczonych na mapie archeologicznej, w którym zostały odkryte zabytki dawnej przeszłości

Przegląd Historyczny, Tom 8, Numer 3 (1909) s. 361-366
Tadeusz Dowgird

 

do góry