Sowieckie przygotowania propagandowe do "udzielenia pomocy ludziom pracy Iranu, Afganistanu i Indii" (1940-1941)

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 35 (5) (2000) s. 142-151
Władimir Niewieżyn , Jan Jacek Bruski (tł.)

 

do góry